Menu
  WEBSITE UNDER TESTING MODE

Rules & Regulations

Trustees List of Badri Talim Trust


 • Janab Naeem Bhaisaheb Bin Mansoor Bhaisaheb - Chairman
 • Amil Saheb Al Mohallatul Burhaniyah Haidery - Vice Chairman
 • Masool In Attalim Office (Al Mohallatul Burhaniyah)
 • Shaikh Hashim Bhai Saifuddin
 • Shaikh Mustansir Bhai Mulla IbrahimJi
 • Shaikh Shabbir Bhai Moiz Bhai
 • Shaikh Shabbir Bhai Moaiyad Bhai
 • Shaikh Saifuddin Inayat Bhai
 • Mulla Mustafa Bhai Rampurawala - Executive Trustee
 • Hunaid Bhai Samiwala Secretary
 • Kauserali Kankroli Wala Treasurer
 • Ammar Bhai Ismail Bhai
 • Juzer Bhai Pishori
 • Juzer Bhai Cementwala
 • Baqir Bhai Faizullah
 • Yousuf Bhai Tinwala
 • Aamir Bhai Tayyeb Bhai
 • Abbas Bhai Shaikh AliAsghar